bil

Bilprovning

Besiktiga din bil

Förlängd inställelsetid under Coronapandemin
EU har fattat beslut om en förordning som innebär tillfälliga lättnader och undantag från regler inom transportområdet däribland en förlängd inställelsetid för kontrollbesiktning.
Inställelsetiden förlängs med sju månader för de fordon som senast skulle ha besiktats under perioden den 1 februari 2020 till och med den 31 augusti 2020. Undantaget gäller alla fordon som är besiktningspliktiga. Det gäller även firmabilar och bilar som används i yrkesmässig trafik.

Svensk bilprovnings monopol på bilprovning avskaffades Den 1 juli 2010.
Nu är det fritt fram för privata företag att starta besiktningsverksamhet enligt samma regler som hittills gällt för Bilprovningen. Förutsättningen är att företaget i fråga har godkänts (ackrediterats) av myndigheten Swedac.

Nyheter kring bilbesiktning

Februari 2013
Dekra Automotive har förvärvat Applus 5 anläggningar belägna i Stockholm (3st) samt Helsingborg och Malmö.
Efter förvärvet har Dekra 17 anläggningar för besiktning av personbilar, MC samt lätta lastbilar upp till 3,5ton.

Februari 2013
Delförsäljning av AB svensk bilprovning slutförs genom att ägarna delar bolaget i två delar.
Minoritetsägarna tar över stationsnätet i sydvästra Sverige och staten behåller ett rikstäckande stationsnät som ett helägt statligt bolag.
Försäljningen av delar av bilprovningens stationsnätverk inleddes våren 2012.
I november 2012 förvärvade Opus Group ett antal stationer i Mälardalen och norra Sverige.

Juli 2010
Den 1 juli 2010 avskaffades svensk bilprovnings monopolet på bilprovning. Nu är det fritt fram för privata företag att starta besiktningsverksamhet enligt samma regler som hittills gällt för Bilprovningen. Förutsättningen är att företaget i fråga har godkänts (ackrediterats) av myndigheten Swedac.


Carspect
http://www.carspect.se

Svensk bilprovning AB
http://www.bilprovningen.se

DEKRA bilbesiktning AB
http://dekra-bilbesiktning.se

Inspecta Sweden AB
http://www.inspecta.se

Svensk maskinprovning AB
http://www.smp.nu

Opus bilprovning
http://www.opuspilprovning.se

I och med privatiseringen fick Sveriges bilägare tillgång till fler besiktningsställen. Det kan ge kortare köer och längre öppettider. Avregleringen gäller alla typer av besiktningar, det vill säga kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning.

Det är Transportstyrelsen som tar fram föreskrifter för fordonsbesiktning; exempelvis regler för kontrollutrustning och kontrollmetoder, samt krav på kompetens och utbildning av personal. Styrelsen ansvarar också för att besiktningsverksamheten fungerar när det gäller trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet. Besiktningsföretagen har frihet att bestämma sina egna priser och utforma sitt utbud. På Transportstyrelsen.se finns all nödvändig information om besiktningen i fortsättningen.