bil

Bilprovning

Besiktiga din bil

Den 1 juli 2010 avskaffades svensk bilprovnings monopolet på bilprovning. Nu är det fritt fram för privata företag att starta besiktningsverksamhet enligt samma regler som hittills gällt för Bilprovningen. Förutsättningen är att företaget i fråga har godkänts (ackrediterats) av myndigheten Swedac.

Inspecta


Inspecta erbjuder tjänster inom besiktning, provning, certifiering, teknisk konsultation och utbildning.

http://www.inspecta.com/svI och med privatiseringen fick Sveriges bilägare tillgång till fler besiktningsställen. Det kan ge kortare köer och längre öppettider. Avregleringen gäller alla typer av besiktningar, det vill säga kontrollbesiktning, registreringsbesiktning, lämplighetsbesiktning och mopedbesiktning.

Besiktningsföretagen har frihet att bestämma sina egna priser och utforma sitt utbud. På Transportstyrelsen.se finns all nödvändig information om besiktningen.